« 2005年12月 | トップページ | 2006年2月 »

2006年1月

2006/01/29

frazfarado 作文実習

(Korektita respondo:
La sukceso de c^i tiu laboro dependas de tio, kiom da alilandaj esperantistoj kunlaboros kun ni.)
La sukceso de tiu c^i laboro dependas de tio,ke kiom da eksterlandaj esperantistoj kunhelpas nin.(:mia respondo)
Kono sigoto no seikou wa gaikoku no esuperantisuto ga nannin watasitati ni kyouryoku site kureru ka ni kakatte imasu.
リンク:週刊やさしい作文.

2006/01/22

frazfarado 作文実習

Mi ne memoras kiom da japanoj partoprenis en la kongreso de tiu jaro.(:mia respondo)
Watasi wa sono tosi no taikai ni nipponzin ga nannin sanka sita noka oboete imasen.
リンク:週刊やさしい作文.

2006/01/15

frazfarado 作文実習

Mi sciigis al s-ro Braun per retletero sur kioma etag^o estas vakanta c^ambro. (:mia respondo)
Watasi wa Braun san ni nankai ni akisitu ga aru noka o meeru de sirase masita.
リンク:週刊やさしい作文.

2006/01/08

frazfarado 作文実習

C^u vi scias sur kioma etag^o log^as sinjoro Aoki? (:mia respondo)
Aoki san ga nankai ni sunde iru noka gozonzi desuka?
リンク:週刊やさしい作文.

« 2005年12月 | トップページ | 2006年2月 »